Sztuka Jubilerska

Złoża diamentów

Złoża wtórne dzielą się na kilka kategorii. Stąd też można je podzielić kolejno na następujące złoża: złoża okruchowe pochodzenia morskiego, złoża lodowcowe, złoża pochodzenia eolicznego oraz złoża mieszane. Złoża eluwialne powstają poprzez podchodzenie do powierzchni utworów diamentonośnych. Zjawisko to powstaje na skutek wietrzenia tych utworów, jak również odłączenia się części lekkich oraz rozpuszczalnych. Tego typu złoża występują między innymi w Indiach oraz w Brazylii. Z kolei złoża deluwialne powstają poprzez obsunięcie się materiału diamentonośnego. Obsunięcia te powstają poprzez segregację różnicy ciężarów właściwych składników. Tego typu złoża spotyka się również na terenach Indii, jak również na terenach Brazylii. Aluwialne złoża diamentonośne powstają w łożyskach oraz tarasach rzek, zarówno tych współczesnych, jak i dawnych. Tego typu złoża spotkamy na terenach: Borneo, południowej Afryka, Birmy, Kongo, jak również na terenach Brazylii. Natomiast złoża okruchowe pochodzenia morskiego spotyka się na brzegach mórz oraz tarasach morskich. Złoża te występują tam w postaci wąskich pasów, które są równolegle ułożone do wybrzeża. Tego typu złoża spotykane są między innymi w południowo-zachodniej Afryce. Złoża lodowcowe z kolei powstają ze zlepieńców lodowcowych. Znajdują się w Brazylii, jak również w rejonie dorzecza rzeki Oranje. Złoża pochodzenia eolicznego znajdują się jedynie na terenach pustyni Namib. Natomiast złoża mieszane występują w Kongo, jak również w Gujanie Brytyjskiej.

Podobne artykuły

Szmaragd
Szmaragd znajdujący się przyrodzie zawiera wiele zanieczyszczeń. Wśród takich zanieczyszczeń szmaragdu możemy wymienić następujące: kalcyt, piryt, biotyt, talk, dolomit, fuchsyt, apatyt oraz aktynolit. Charakter zanieczyszczeń mówi o miejscu pochodzenia szmaragdu. Bardzo rzadką oraz cenną odmianą szmaragdu jest szmaragd trapicie. Tutaj zauważalny jest wzór sześcioramiennej gwiazdy w przekroju poprzecznym przekroju. Szmaragd trapicie wydobywany jest w okolicach Chivor oraz Muzo Kolumbia. Występowanie szmaragdu związane jest z występowaniem skał metamorficznych, żył pegmatytowych granitów oraz piasków i żwirów złóż wtórnych. Wśród miejsc występowania szmaragdów na świecie warto wymienić następujące: Austria, a w szczególności dolina rzeki Habachtal, okolice Salsburga, okolice Mittersill oraz okolice Felbertal, Australia, a w szczególności okolice Broken Hill, okolice Aga- Kau, okolice Emmaville oraz okolice Vegesatle, Brazylia, a w szczególności rejony Pilao, rejony Bahia, rejony Pernambuco, rejony Minas Gerais oraz rejony Golas oraz Egipt, a w szczególności Dżabal Zabara. Ponadto szmaragdy znajdują się na terenach takich państw, jak na przykład: Indie, a...

Eksploatacja szmaragdów
Szmaragdy wydobywa się w wielu miejscach. Wśród najbardziej znanych miejsc można wymienić następujące państwa: Pakistan, a w szczególności góry Hindukusz, Rosja, a w szczególności Ural, Zabajkale oraz półwysep Kola, Republika Południowej Afryki, a w szczególności rejon Transwal, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, a w szczególności Karolina Północna oraz Maine, Tanzania, a w szczególności rejon jeziora Manjara, Zimbabwe, a w szczególności okolice Filabusi, okolice Bikita, okolice Belinque oraz okolice Mweza, jak również Zambia, a w szczególności Kafubu oraz okręg Miku Kitwe. W Polsce również występują szmaragdy, ale te nie nadają się do celów jubilerskich. Znajdują się na terenach Dolnego Śląska w okolicy Strzelina oraz Strzegomia. Szmaragdy głównie mają zastosowanie jako kamienie jubilerskie oraz kamienie kolekcjonerskie. Używa się go w jubilerstwie od czasów starożytnych. Największe okazy znajdują się na terenach Kolumbii. Rekordowe okazy miały masę rzędu siedmiu tysięcy karatów. Obecnie produkuje się także syntetyczne szmaragdy. Kolejnym ważnym w jubilerstwie kamienim szlachetnym jest rubin....

Zanieczyszczenia w rubinach
Zanieczyszczenia w rubinach są znaczne, a rodzaj zanieczyszczeń mówi nam o miejscu pochodzenia rubinu. I tak na przykład charakterystycznymi inkluzjami dla rubinów birmańskich są krótkie igiełki rutylu, dla rubinów tajlandzkich charakterystyczny jest brak rutylu, a dla rubinów pakistańskich charakterystyczna jest zawartość kryształów flogopitu, chlorytu, monacytu, spinelu, rutylu, magnetytu oraz pirytu. Zanieczyszczenia w postaci rutylu wywołują zjawisko asteryzmu, czyli optyczne zjawisko, które pojawia się w kształcie wąskich smug świetlnych, jakie układają się w kształt gwiazdy. Zanieczyszczenia tego typu wywołują również w rubinie efekt kociego oka. Rubin posiada kształt w formie słupka lub tabliczki, którego podstawa stanowi sześciobok. Nasycenie barwy rubinu jest zależne od domieszek. Stad też można powiedzieć, że barwę czerwoną wywołuje tlenek chromu, barwę purpurową wywołuje wanad, a barwę brunatnoczerwoną wywołuje żelazo. Rubin występuje jako składnik skałach metamorficznych bogatych w glin, jak również jako minerał kontaktowy w marmurach dolomitowych oraz kalcytowych. Rubin występuje głównie w takich rejonach, jak: Sri Lanka...

Rubiny w Polsce
W Polsce w dawnych czasach rubin występowała w okolicach Dolnego Śląska w pobliżu Złotoryi, koło Karpacza oraz w gnejsach izerskich. Głównym zastosowaniem rubinu jest zastosowanie w jubilerstwie. Należy do jednych z najcenniejszych kamieni szlachetnych. W szczególności ważne są rubiny, które wykazują asteryzm. Asteryzm powodowany jest igiełkowatymi zanieczyszczeniami rutylu. Tego typu rubiny występują bardzo rzadko. Do rzadkości należą również rubiny, które wykazują efekt kociego oka. Ponadto rzadkością są także rubiny, które posiadają barwę czerwoną z delikatnym niebieskim odcieniem. Rubin posiada również zastosowanie techniczne. Innym kamieniem szlachetnym niezwykle ważnym w jubilerstwie jest szafir. Szafir jest to bardzo twardy minerał. Jest to odmiana korundu. Posiada niebieski kolor. Szafir tworzy kryształy w postaci słupów o przekroju sześciobocznym oraz w postaci bipiramid. Na ścianach kryształów znajdują się poprzeczne zbrużdżenia. Ogólnie kamień ten jest kruchy oraz przezroczysty. Na świecie spotykane są szafiry także o innych barwach, takich jak: szafir biały, szafir bezbarwny, czyli leukoszafir, szafir jasnoróżowy,...