Sztuka Jubilerska

Szmaragd

Szmaragd znajdujący się przyrodzie zawiera wiele zanieczyszczeń. Wśród takich zanieczyszczeń szmaragdu możemy wymienić następujące: kalcyt, piryt, biotyt, talk, dolomit, fuchsyt, apatyt oraz aktynolit. Charakter zanieczyszczeń mówi o miejscu pochodzenia szmaragdu. Bardzo rzadką oraz cenną odmianą szmaragdu jest szmaragd trapicie. Tutaj zauważalny jest wzór sześcioramiennej gwiazdy w przekroju poprzecznym przekroju. Szmaragd trapicie wydobywany jest w okolicach Chivor oraz Muzo Kolumbia. Występowanie szmaragdu związane jest z występowaniem skał metamorficznych, żył pegmatytowych granitów oraz piasków i żwirów złóż wtórnych. Wśród miejsc występowania szmaragdów na świecie warto wymienić następujące: Austria, a w szczególności dolina rzeki Habachtal, okolice Salsburga, okolice Mittersill oraz okolice Felbertal, Australia, a w szczególności okolice Broken Hill, okolice Aga- Kau, okolice Emmaville oraz okolice Vegesatle, Brazylia, a w szczególności rejony Pilao, rejony Bahia, rejony Pernambuco, rejony Minas Gerais oraz rejony Golas oraz Egipt, a w szczególności Dżabal Zabara. Ponadto szmaragdy znajdują się na terenach takich państw, jak na przykład: Indie, a w szczególności prowincja Madras, stany Pandżab oraz Rajasthan, Norwegia, a w szczególności Eidsvoll, Kolumbia, a w szczególności okolice Gachala, okolice Cosquez, okolice Bogoty, okolice Chivor oraz okolice Muzo, Libia, a w szczególności Ghadamis, Madagaskar, a w szczególności Kianjavato, Mozambik, a w szczególności rejony Morrho oraz Melala,

Podobne artykuły

Cyzelowanie
Jedna z technik złotniczych jest cyzelowanie. Technikę tą używa się między innymi do wykonywania wklęsło-wypukłych wzorów na przedmiocie oraz rysunków. Jest to możliwe dzięki wbijaniu w blasze przedmiotu. Wzory te uzyskuje się za pomocą narzędzi, które nazywa się puncami cyzelerskimi. To zastosowanie techniki cyzelowania służyło zdobieniom pater, cukiernic, kielichów, tac, wazonów oraz ram luster. Ponadto oprócz takich narzędzi jak punce cyzelerskie, używano tutaj również inne narzędzia, takie jak na przykład: różnego rodzaju pilniki, dłuta, skrobaki, młotki oraz tarcze polerskie. Ta technika w XIX wieku wpłynęła na to, że wówczas wyodrębnił się dział rzemiosła-cyzelatorstwo. Ta dziedzina rzemiosła przed wszystkim zrzeszała rzemieślników-cyzelerów, którzy trudnili się tylko i wyłącznie cyzelowaniem. Kolejną techniką złotniczą jest grawerstwo, czyli inaczej mówiąc rytownictwo. Grawerstwo należy do rzemiosła metalowego. Technika ta ma długą historię, ponieważ należy do grupy najdawniejszych technik zdobienia wyrobów artystycznych, takich jak metal, kości, kamień oraz szkło. Grawerstwo stanowi ryt liter oraz wzorów na powierzchniach...

Grawerowanie
Początkowo grawer używał kopiarek, czyli maszyn grawerskich. W dzisiejszych czasach używa się następujące metody grawerowania między innymi: klasyczne rytowanie, trawienie substancjami chemicznymi oraz rytowanie laserem. Niegdyś grawerzy byli zatrudniani w drukarniach, gdzie ręczni produkowali czcionki oraz różnego typu znaki drukarskie. Grawerów zatrudniano także w pieczątkarniach, gdzie odbywała się produkcja stempli, pieczęci, pieczątek, odznak oraz medali, ale także i w mennicach, gdzie ma miejsce produkcja matryc do banknotów. Grawerów zatrudniano również w artystycznych zakładach grawerskich, gdzie wykonywano prace grawerskie na różnych przedmiotach ozdobnych, jak również na przedmiotach kultu religijnego, czy na biżuterii. W dzisiejszych czasach zawód ten jest coraz mniej popularny. Inna technika złotnictwa to repusowanie, czyli trybowanie. Technika ta zajmuje się zdobieniem wyrobów z blachy. Zdobienie tutaj zachodzi poprzez wybijanie głębień, które z drugiej strony blachy dają wypukły wzór. Wybijanie to odbywa się na zimno. Technika ta pozwala na zdobienie metali ciągliwych oraz metali kowalnych. Do takich metali należą: złoto,...

Puncowanie
Blacha używana w złotnictwie, a w szczególności w technice repusowania, może być pokryta podkładem. Na niej rysuje się wzór. Następnie umieszcza się ją na kowadle przodem do dołu. Potem blacha jest wykuwana. W konsekwencji powstaje nam wklęsły relief. Wzór ten jest wykańczany również od strony wypukłej. Warto tutaj powiedzieć, że ta technika wymaga sporych umiejętności, jak i dobrego surowca. W przypadku nadmiernego wyciągnięcia blachy może dojść do jej pęknięcia. Technika ta znana już od starożytności funkcjonowała do XIX wieku włącznie. Dopiero w tych czasach została wyparta przez sztancowanie. Sztancowanie jest to wytłaczanie metalu w gotowych formach. Kolejną techniką złotniczą jest puncowanie. Technika ta ma trzy zastosowania. Jest to metoda cyzelowania wyrobów metalowych. Polega ona na wybijaniu wzoru, który złożony jest z punktów, z gwiazdek oraz kółek. Wybijanie to wykonuje się za pomocą narzędzia tak zwanej puncy. Puncowanie ma zastosowanie także podczas obróbki płyty graficznej miedziorytu punktowego. Następnym zastosowaniem puncowania jest...

Złocenie
Proces chemiczny, w którym dochodzi do osadzania się złota zachodzi poprzez reakcje wymiany na drodze katalitycznej oraz kontaktowej. W przypadku złocenia w procesie chemicznym wykonuje się również złocenie tamponowe, które stanowi technikę selektywnego pokrycia. Z kolei w przypadku procesu elektrolitycznego złocenia, złocenie to odbywa się w następujących kąpielach: kąpiele alkaliczne, kąpiele neutralne, kąpiele słabo kwaśne, kąpiele siarczanowe oraz kąpiele żelazocyjankowe. Mówiąc o złoceniu mamy także na myśli pokrywanie różnych przedmiotów farbą, która zawiera w swoim składzie pewną ilość sproszkowanego złota. Wszystkie praktyki złotnicze zachodzą w warsztacie złotniczym. Pojęcie warsztatu złotniczego odnosi się zarówno do pracowni, jak i do samodzielnego stanowiska pracy jubilera. W skład podstawowego wyposażenia warsztatu złotniczego wchodzą następujące elementy: stół jubilerski, narzędzia jubilerskie, palnik gazowy, lampa warsztatowa oraz chemikalia złotnicze. W złotnictwie powszechnie używa się kamieni szlachetnych, które nazywa się kamieniami jubilerskimi. Są to kamienie bardzo wartościowe oraz rzadko spotykane. Charakteryzują się jednorodnością, przezroczystością oraz czystością. Ogólnie kamienie...