Sztuka Jubilerska

Eksploatacja diamentów

Wtórne złoża diamentów mają większe znaczenie w eksploatacji kryształów. Warto tutaj także wspomnieć, że diamenty znajdują się również w meteorytach. Tutaj znajduje się ich wysokociśnieniowa odmiana heksagonalna pod nazwą lonsdaleit. Najstarsze diamenty liczą się nawet ponad cztery miliardy lat. Jest kilka miejsc występowania diamentów, wśród których warto wymienić następujące: Indie, Rosja, Australia, Republika Południowej Afryki, Demokratyczna Republika Konga, Brazylia, Botswana, Namibia, Senegal, Kanada, Angola oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W Indiach złoża diamentów są prawie wyczerpane. W Rosji złoża diamentów znajdują się w takich rejonach, jak Jakucja, Ural oraz Półwysep Kola, a w Australii diamenty znajdują się na d rzekami Gwadir oraz Darling. Diamenty znajdujące się w australijskich złożach posiadają silny połysk, ale także mają małą odporność. W dorzeczu rzeki Oranje w Republice Południowej Afryki znajdują się największe złoża diamentów. Tutaj znaleziono zarówno te największe diamenty, jak i te najbardziej znane, jak na przykład: Cullinan, Excelsior, Petz, Wiktoria oraz Juliusz Man. W Demokratycznej Republice Konga znajdują się przede wszystkim złoża okruchowe. Diamenty stąd wydobywane mają znaczenie przemysłowe na skalę światową. Brazylijskie diamenty z kolei występują w sąsiedztwie innych szlachetnych minerałów. Złoża amerykańskie z kolei nie posiadają większego znaczenia przemysłowego. Diamenty posiadają szerokie zastosowanie. W jubilerstwie używa się ich do wyrobów biżuterii.

Podobne artykuły

Złocenie
Proces chemiczny, w którym dochodzi do osadzania się złota zachodzi poprzez reakcje wymiany na drodze katalitycznej oraz kontaktowej. W przypadku złocenia w procesie chemicznym wykonuje się również złocenie tamponowe, które stanowi technikę selektywnego pokrycia. Z kolei w przypadku procesu elektrolitycznego złocenia, złocenie to odbywa się w następujących kąpielach: kąpiele alkaliczne, kąpiele neutralne, kąpiele słabo kwaśne, kąpiele siarczanowe oraz kąpiele żelazocyjankowe. Mówiąc o złoceniu mamy także na myśli pokrywanie różnych przedmiotów farbą, która zawiera w swoim składzie pewną ilość sproszkowanego złota. Wszystkie praktyki złotnicze zachodzą w warsztacie złotniczym. Pojęcie warsztatu złotniczego odnosi się zarówno do pracowni, jak i do samodzielnego stanowiska pracy jubilera. W skład podstawowego wyposażenia warsztatu złotniczego wchodzą następujące elementy: stół jubilerski, narzędzia jubilerskie, palnik gazowy, lampa warsztatowa oraz chemikalia złotnicze. W złotnictwie powszechnie używa się kamieni szlachetnych, które nazywa się kamieniami jubilerskimi. Są to kamienie bardzo wartościowe oraz rzadko spotykane. Charakteryzują się jednorodnością, przezroczystością oraz czystością. Ogólnie kamienie...

Jubilerstwo
W jubilerstwie duże zastosowanie mają kamienie szlachetne, gdzie w warsztatach oprawia się je w złoto, srebro oraz inne metale szlachetne. Wśród przykładów kamieni szlachetnych możemy wymienić między innymi następujące kamienie: diament, który po odpowiednim oszlifowaniu stanowi brylant, szmaragd, rubin, szafir, topaz, aleksandryt, akwamaryn, heliodor, morganit, turmaliny, biksbit, beryl, goshenit, cymofan, skapolity, spinel, bursztyn oraz perła. W użyciu jubilerskim również mają zastosowanie minerały, które mają mniejszą wartość od tych wymienionych powyżej. Takie minerały nazywa się kamieniami ozdobnymi, a wśród nich można wymienić następujące: jaspis, agat, malachit oraz lapis-lazuli. Diament jest minerałem wykorzystywanym w jubilerstwie. Stanowi najtwardszą substancję znajdującą się na Ziemi w przyrodzie. Diament posiada szereg właściwości, które charakteryzują ten minerał. Do najważniejszych właściwości diamentu należą kolejno: dobra przewodność cieplna wynosząca 2000 Wat, która wynika z wydajnego przewodnictwa fononowego, stanowi izolator, jest trudno topliwy oraz jest odporny na działanie zarówno kwasów, jak i zasad. Diament może zwierać ciała obce. Tutaj warto...

Diament
Diament stanowi jedną z pięciu odmian węgla znajdujących się w przyrodzie. Diament jest kruchy oraz przezroczysty. Z reguły diament zawiera niewielkie ilości azotu, glinu, boru, manganu, krzemu, magnezu oraz chromu. Jako ciała obce, czyli tak zwane wrostki spotyka się w diamencie między innymi następujące: oliwin, granat, pirop, pirotyn, ilmenit, rutyl, grafit, diopsyd, spinel oraz wcześniej wykrystalizowane diamenty. Rodzaj wrostków umożliwia precyzyjne określenie miejsca pochodzenia diamentu. Co więcej, kamień ten jest kamieniem bardzo rzadkim. Diamenty można podzielić na grupy pod względem cech zewnętrznych. Stąd też wyróżniamy następujące rodzaje diamentów: bort, ballas, Lonsdaleit oraz Karbonado. Bort jest to rodzaj diamentu, który występuje w przyrodzie w postaci drobnokrystalicznych skupień i posiada nieregularne zrosty ziarniste. Ballas z kolei charakteryzuje się promienistym skupieniem kryształów diamentu. Natomiast Lonsdaleit stanowi polimorficzną odmianę diamentu. Mamy tutaj do czynienia z dużą gęstością atomową. Karbonado, czyli tak zwany czarny diament w przyrodzie występuje w postaci drobnoziarnistych oraz porowatych skupień, które...

Grupy diamentów
Diamenty typu Ia silnie absorbują ultrafiolet. Optycznie są one przezroczyste dla fal o długości ponad 320 nanometrów. Przewodnictwo cieplne tych diamentów wynosi 900 Wat. Z kolei diamenty z grupy typu Ib stanowią tylko jeden procent całkowitego wydobycia. Zawierają zanieczyszczenie w postaci azotu, który jest równo rozproszony w krysztale. Jeśli chodzi o właściwości zarówno optyczne, jak i cieplne oraz elektryczne, to są one takie same jak w grupie diamentów z typu Ia. Diamenty te stanowią diamenty syntetyczne. Typ IIa stanowi grupę diamentów, w których prawie nie ma zanieczyszczeń postaci azotu. W przyrodzie występują dość rzadko, a ich przewodnictwo cieplne wynosi 2600 Wat. Z kolei w typie IIb znajdują się diamenty z domieszką boru. Posiadają błękitną barwę. Stanowią półprzewodniki typu p. Jeśli chodzi o występowanie diamentów, to wyróżnia się dwa rodzaje złóż: złoża pierwotne oraz złoża wtórne. Złoża pierwotne znajdują się w miejscu, w którym powstały. Wśród nich wyróżnia się dwie grupy:...