Sztuka Jubilerska

Diament

Diament stanowi jedną z pięciu odmian węgla znajdujących się w przyrodzie. Diament jest kruchy oraz przezroczysty. Z reguły diament zawiera niewielkie ilości azotu, glinu, boru, manganu, krzemu, magnezu oraz chromu. Jako ciała obce, czyli tak zwane wrostki spotyka się w diamencie między innymi następujące: oliwin, granat, pirop, pirotyn, ilmenit, rutyl, grafit, diopsyd, spinel oraz wcześniej wykrystalizowane diamenty. Rodzaj wrostków umożliwia precyzyjne określenie miejsca pochodzenia diamentu. Co więcej, kamień ten jest kamieniem bardzo rzadkim. Diamenty można podzielić na grupy pod względem cech zewnętrznych. Stąd też wyróżniamy następujące rodzaje diamentów: bort, ballas, Lonsdaleit oraz Karbonado. Bort jest to rodzaj diamentu, który występuje w przyrodzie w postaci drobnokrystalicznych skupień i posiada nieregularne zrosty ziarniste. Ballas z kolei charakteryzuje się promienistym skupieniem kryształów diamentu. Natomiast Lonsdaleit stanowi polimorficzną odmianę diamentu. Mamy tutaj do czynienia z dużą gęstością atomową. Karbonado, czyli tak zwany czarny diament w przyrodzie występuje w postaci drobnoziarnistych oraz porowatych skupień, które są zabarwione na takie barwy, jak czarny, szary lub ciemnozielony. Skupienia te posiadają różną wielkość. Występują głównie na terenie Brazylii. Co więcej, naturalne diamenty są sklasyfikowane w czterech grupach: typ I1, typ Ib, typ IIa oraz typ IIb. Diamenty typu Ia stanowią 98 procent całkowitego wydobycia. Te diamenty zawierają spore ilości azotu, które stanowią zanieczyszczenie diamentu.

Podobne artykuły

Złoża diamentów
Złoża wtórne dzielą się na kilka kategorii. Stąd też można je podzielić kolejno na następujące złoża: złoża okruchowe pochodzenia morskiego, złoża lodowcowe, złoża pochodzenia eolicznego oraz złoża mieszane. Złoża eluwialne powstają poprzez podchodzenie do powierzchni utworów diamentonośnych. Zjawisko to powstaje na skutek wietrzenia tych utworów, jak również odłączenia się części lekkich oraz rozpuszczalnych. Tego typu złoża występują między innymi w Indiach oraz w Brazylii. Z kolei złoża deluwialne powstają poprzez obsunięcie się materiału diamentonośnego. Obsunięcia te powstają poprzez segregację różnicy ciężarów właściwych składników. Tego typu złoża spotyka się również na terenach Indii, jak również na terenach Brazylii. Aluwialne złoża diamentonośne powstają w łożyskach oraz tarasach rzek, zarówno tych współczesnych, jak i dawnych. Tego typu złoża spotkamy na terenach: Borneo, południowej Afryka, Birmy, Kongo, jak również na terenach Brazylii. Natomiast złoża okruchowe pochodzenia morskiego spotyka się na brzegach mórz oraz tarasach morskich. Złoża te występują tam w postaci wąskich pasów, które...

Eksploatacja diamentów
Wtórne złoża diamentów mają większe znaczenie w eksploatacji kryształów. Warto tutaj także wspomnieć, że diamenty znajdują się również w meteorytach. Tutaj znajduje się ich wysokociśnieniowa odmiana heksagonalna pod nazwą lonsdaleit. Najstarsze diamenty liczą się nawet ponad cztery miliardy lat. Jest kilka miejsc występowania diamentów, wśród których warto wymienić następujące: Indie, Rosja, Australia, Republika Południowej Afryki, Demokratyczna Republika Konga, Brazylia, Botswana, Namibia, Senegal, Kanada, Angola oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W Indiach złoża diamentów są prawie wyczerpane. W Rosji złoża diamentów znajdują się w takich rejonach, jak Jakucja, Ural oraz Półwysep Kola, a w Australii diamenty znajdują się na d rzekami Gwadir oraz Darling. Diamenty znajdujące się w australijskich złożach posiadają silny połysk, ale także mają małą odporność. W dorzeczu rzeki Oranje w Republice Południowej Afryki znajdują się największe złoża diamentów. Tutaj znaleziono zarówno te największe diamenty, jak i te najbardziej znane, jak na przykład: Cullinan, Excelsior, Petz, Wiktoria oraz...

Brylanty
Diamenty w odpowiedni sposób oszlifowane posiadają nazwę brylantów. Na świecie istnieje wiele słynnych diamentów, wśród których warto wymienić następujące: Cullinan, Excelsior, Prezydent, Joker, Jubiler, Imperial, Darcy Vargas, Regent, Szach, Orłow, Gwiazda Jakucji, Millennium Star, Koh-i-noor oraz Hope. Diament Cullinan posiada masę 3106 karatów. Jest to największy znany diament. Diament ten podzielono na 105 części i oszlifowano. Diament Excelsior posiada masę 995,2 karata. Ten jest podzielony na 11 części oraz oszlifowany. Znaleziony został na początku XX wieku w okolicach Pretorii. Diament Prezydent posiada masę 726,6 karata. Wydobyto go w Brazylii i podzielono na 29 części oraz oszlifowano. Diament Joker posiada masę 726 karatów. Został podzielony na 15 części oraz oszlifowany. Diament Jubiler posiadał masę 650,8 karata. Po oszlifowaniu masa ta wyniosła 245 karatów. Diament Imperial z kolei posiada masę 457 karatów i jest oszlifowany. Diament Darcy Vargas został wydobyty w Brazylii i posiada masę 425 karatów. Diament Regent posiadał masę 410...

Diament Koh-i-noor
Diament Koh-i-noor posiadał masę 181,1 karata, a po oszlifowaniu masa ta wynosi 108,93 karata. Wydobyty został w Indiach i obecnie stanowi ozdobę brytyjskich klejnotów koronnych. Diament Hope posiadał masę 67,125 karata, która po oszlifowaniu wyniosła 44,4 karata. Jest to największy barwny diament. Jego barwa jest szafirowoniebieska. Wśród najcenniejszych diamentów znajdujących się w Polsce można wymienić następujące: wielki czarny diament w złotej puszce świętego Stanisława z 1504 roku, który obecnie znajduje się w skarbcu katedry na Wawelu oraz bezbarwny diament w koronie monstrancji Jana Kazimierza z 1672, który obecnie znajduje się w skarbcu klasztoru Paulinów na Jasnej Górze. Ten drugi posiada masę 10 karatów. Wartość diamentów jest różna. Z reguły zależy ona od czystości oraz koniunktury na rynku. Brylant stanowi diament o odpowiednim oszlifowaniu. Z punktu widzenia jubilerstwa, brylant stanowi diament posiadający pełny szlif brylantowy, posiadający okrągłą formę. Szlif brylantowy posiada następujące cechy: zawiera nie mniej niż 57 skośnych...